Bản lề Blum 170° Trùm ngoài không bật 342.82.400

112.000