Bản lề Blum Clip Top 155° Trùm ngoài 342.44.400

166.400