Bản lề Blum Clip Top 170° Trùm ngoài 342.82.500

106.400