Bản lề Blum Clip Top góc mù 95° Lọt lòng 342.84.500

111.000