Bản lề Blum giảm chấn 107 độ – loại thẳng 75B1550 342.80.600

78.078