Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở phải Hafele 342.79.717