Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở trái Hafele 342.79.718