Bếp Từ 3 Vùng Nấu Hafele 80Cm Hc-I773B 536.01.595

16.492.500