Bếp từ 3 vùng nấu lắp âm Hafele HC-I773D (536.01.905)

18.090.375