Bộ cọ vệ sinh ray (SL: 02) có logo Hafele 403.55.988

660.660