Bộ điều khiển trượt bằng điện cho cửa trượt 3 cánh thẳng rộng 3100-4000 mm Hafele 402.35.026

32.820.480