Bộ điều khiển trượt bằng điện cho cửa trượt 4 cánh đồng bộ rộng 3100-4000 mm Hafele 402.35.031

33.271.920