Bộ rổ kéo cho tủ rộng 300mm 545.11.962 màu đen

7.668.680