Bộ thanh sen tắm kết hợp Senso 589.85.022

7.022.400