Bộ trộn âm 1 đường nước Kobe chrome 589.15.008

2.008.800