Bộ trộn âm 2 đường nước Kobe chrome 589.15.007

2.842.500