Bộ trộn âm 2 đường nước Kobe đen 589.15.037

2.992.500