Bộ trộn âm 2 đường nước Metropol 589.50.523

12.740.000