Bộ trộn âm điều nhiệt 2 đường nước Kyoto màu đồng 589.35.039

7.630.000