Bộ trộn bồn tắm có bộ sen tay Victoria MS: 589.10.153

10.450.000