Bộ trộn bồn tắm điều nhiệt Ecostat Select Hafele 589.50.419

16.870.000