Bộ trộn nổi 1 đường nước Kobe chrome 589.15.006

2.296.800