Bộ trộn nổi 2 đường nước Kyoto màu đồng 589.35.036

5.032.800