Bộ trộn sen tắm âm 2 chức năng AXOR One 589.52.204

30.240.000