Bộ trộn sen tắm đứng âm tường MS: 589.02.190

3.344.000