Bộ trộn sen tắm nổi 1 đường nước VIGOR Häfele 495.61.141

2.224.800