Bộ vòi sen tắm đứng trên sàn MS: 589.02.161

24.453.000