Bồn tắm độc lập cổ điển Häfele Victoria 588.55.650

14.903.000