Nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng bánh vượt trội với lò nướng bánh mì FOENIX 

Năm 2024 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành sản xuất bánh mì, [...]