Cây sen tắm đứng có bộ điều nhiệt Hafele 589.85.004

11.088.000