Cây sen tắm đứng điều nhiệt Telescopic Hafele 589.98.120

13.860.000