Chậu rửa bán âm D-code 550×440 588.45.140

3.010.909