Chậu sứ vành nổi Sapporo 540 588.79.012

1.164.167