Chậu sứ vành nổi Sapporo 560 588.79.010

1.584.000