Chốt nối ray trượt hoặc ray dẫn hướng Hafele 403.50.965

38.610