Công tắc cảm biến chuyển động Hafele 833.89.129

248.661