Cửa trượt bằng mặt 2 cánh cho tủ rộng 1731-2130 mm Hafele 406.11.120

38.871.360