Cửa trượt bằng mặt 2 cánh cho tủ rộng 2131-2530 mm Hafele 406.11.121

39.378.240