Cửa trượt bằng mặt 2 cánh cho tủ rộng 2531-2930 mm Hafele 406.11.122

40.590.000