Cửa trượt bằng mặt 2 cánh cho tủ rộng 2931-3400 mm Hafele 406.11.123

42.078.960