Cửa trượt bằng mặt cho tủ rộng 1200 mm Hafele 406.11.201

24.718.320