Cửa trượt bằng mặt cho tủ rộng 1400 mm Hafele 406.11.202

25.795.440