Cửa trượt bằng mặt cho tủ rộng 1600 mm Hafele 406.11.203

22.912.560