Cửa trượt bằng mặt cho tủ rộng 1800 mm Hafele 406.11.204

24.488.640