Cửa trượt bằng mặt cho tủ rộng 2000 mm Hafele 406.11.205

24.108.480