Cửa trượt bằng mặt cho tủ rộng 2200 mm Hafele 406.11.206

25.383.600