Cửa trượt bằng mặt cho tủ rộng 2400 mm Hafele 406.11.207

27.070.560