Cửa trượt bằng mặt cho tủ rộng 2800 mm Hafele 406.11.209

32.329.440