Cửa trượt bằng mặt cho tủ rộng 3000 mm Hafele 406.11.210

32.638.320