Cửa trượt xoay bằng gỗ cao 1250 – 1850 mm Hafele 408.30.590

23.752.800